Complete Guide to Zorba the Greek (feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis)

Complete Guide to Zorba the Greek (feat. Bouz...

21 Songs
Release Date
Theme From Zorba The Greek (Cretan Dance) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis]
Zorba's Dance (feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos & Iordanis Tsomidis)
Amethistos Zorba (feat. Bouzouki Kings, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis)
Zorba Scene Nr. 10 (Love Dance) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos & Iordanis Tsomidis]
Zorba (Madame Hortense) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis]
Zorba Scene Nr. 13 (Dance of the Women) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos & Iordanis Tsomidis]
Zorba the Greek (feat. Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis)
The Full Catastrophe (Sirtos Chaniotikos Dance) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis]
Life Goes On (Madame Hortence I) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis]
The One Unforgivable Sin (Ballos Dance) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis]
Questions Without Answers (Chasapikos Dance) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis]
Zorba's Dance (From Zorba the Greek) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis]
The Fire Inside (Sirtos Chaniotikos Dance) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis]
Clever People and Grocers (Thanatos Tis Chiras) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis]
Always Look for Trouble (Sirtos Chaniotikos Dance) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis]
Life Goes On (Madame Hortance II) (Reprise) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis]
Free (Cretan Folksong) (Pote Tha Kani Ksasteria) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis]
That's Me Zorba (Zorba's Dance Reprise) [feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis]
Amethistos (feat. Bouzouki Kings, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis)
Zorba's Dance (feat. Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos, Dimitris Christodoulou & Iordanis Tsomidis)
Gia Hatiri Tou Zorba (feat. Bouzouki Kings, Areti And Ioanna Spanomarkou, Nicos & Dimitris Christodoulou)