Mana Ishq E Shook Nabeet

Mana Ishq E Shook Nabeet

16 Songs
Release Date
Allah Zant E
Ars Chammana
Be Tra Zindagi
Chanchu Shar Rang
Duniya Duniya
Janay Ka Rachay
Mana Tou Yal Kane
Mani Baank Kisaan
Mani Wahgan
Mann Barbadan
Nigha E Sanj
Palay Kaput
Satar Ba Ninda
Tayi Yaat Dil
Teetal Mani Shaari
Tou Mahkani