Uranfm, Vol. 1
e

Uranfm, Vol. 1

8 Songs
Release Date
Yad Ölkədə
Yenə Də Fırlanır ("Yoxdubeləsöhbət" Original Soundtrack)
Bir Azərbaycandır!
Ölü Sevgi
Dua
Xəbərin Yox
Küçələr Oyaqdır