Khumari Stargay

Khumari Stargay

8 Songs
Release Date
Aey Da Leewanyano
Bia De Sahi Na Kram
Chi De Was Da Bado Na Wi
Da Khapl Yar Da Meenay Dasay Deewana Yam
Da Stargay Na Obasi
Ka Shal Zala Dastoor
Khumaro Stargo Kram Barbaad
Ta Sa Khabar Ye