منعيش

منعيش

Release Date
يا ميجانا
يا ويل حالي
لما بدا يتثنى
زوروني
Trait D'Union - Tableaux De Sourat
بالذي أسكر
يا بنات اسكندرية
Variations Sur Menuet En Sol Mineur (Bach)
Variations Sur Une Dance Arménienne
ذكرياتي
لونغا سلطاني يكاه
بشرف عجم كرد
لونغا رياض