Peasants' Chorus and Dance. "Bolyat moyi skori nozhenki so pokhodushki" - "Uzh kak po mostu, mostochku"
2:42
2:42
Letter scene. "Puskai pogilabnu ya, no pryezhde"
13:37
13:37
Mazurka and Scene. "Messieurs, mesdames, mesta zanyat izvolte" - "Ti ne tantsuyesh, Lenski?"
1:19
1:19
Scene and Arioso. "Itak, poidyom, tebya predstavlyu ya" - "Uzhel ta samaya Tatyana"
1:13
1:13