Gori Taro Piyu Kare Pokar (Original Motion Picture Soundtrack)

Gori Taro Piyu Kare Pokar (Original Motion Pi...

9 Songs
Release Date
Bhav Bhav Na Sangathi
Ek Vadali Bushat Vali
Hu Prem No Jogi
Gori Taro Piyu Kare Pokar (Version 1)
Gori Taro Piyu Kare Pokar (Instrumental)
Gori Taro Piyu Kare Pokar (Version 2)
Gori Taro Piyu Kare Pokar (Version 3)