Kiri te Kanawa sings Mozart & Strauss

31 Songs

|

2:32:42

|

2010

More
 
Ei parte...Senti... - Per pietà, ben mio, perdona
9:56
9:56
Bella mia fiamma, addio...Resta, oh cara, K. 528
9:18
9:18
"Kein andres, das mir im Herzen so loht"
9:28
9:28

More Kiri Te Kanawa Albums