The Ultimate Opm Collection

The Ultimate Opm Collection

15 Songs
Release Date
Mga Kababayan
Mga Praning
Ito Ang Gusto Ko!
Meron Akong Ano!
Cold Summer Nights
Tayo'y Mga Pinoy
Ubos Biyaya
Man From Manila
Bahay Yugyugan
Gotta Let'Cha Know
Ayoko Sa Dilim
My Only One
Loving You
Nilamon Ng Sistema