Aial Kalu Ray Ke Banha Par

Aial Kalu Ray Ke Banha Par

Release Date
Aaiha Baalu Rai Ke
Bad Ghar Ke Ladaki
Det Badi Sake Ke Taa Hamaro Ke Daa
Gharba Me Roj Ghusi Ke Dewara
Hindi Gana Gaa Li Ki
Jarurat Jiya Ke Naa Purabela Ye Raja Ji
Natiya Ke Beta
Ye Guriya Kaat Ke Laga Daa