Ekbar Eshe Dekhe Jao

Ekbar Eshe Dekhe Jao

12 Songs
Release Date
Ekbar Eshe Jao
Ekdin Thakbona Ami
Amar Barir Shamne Diya
Ashay Ashay Boshe Achi
Chokh Kaade Onekh Pore
Ami Moshjide Shudhalam
Chotto Ekti Shash
Duti Chokher Taray
Chotto Jibon Chotto Shomoy
Anjona
Ami Shedin Theke Dhakay
Hayre Jibon Hoile Moron