Kinsa Ko?

Kinsa Ko?

10 Songs
Release Date
8:21 sa buntag
Balbal
Dili Ingon Nato
Hakog
Kay Namisita
Kinabuhing Hayahay
Kinsa Ko?
Ms Terry Yu
Pagkapait Pamalandongon
Tagolilong