Nawee Raang, Vol. 03

Nawee Raang, Vol. 03

11 Songs
Release Date
Laray Da Yar Kalay De
No Daya Za Ba Sa Karm
Shum Lewanay
Sta Ba Lewan Na Khabara
Zamong Khpala Duniya We
Da Sakay Mara
Da Stargy De Toray Ka
Dar Pa Dar Garzam
Gham De Zama Zarge
Khukli Ba Bala Wi Pa Jahan
Lalay De Lalay De