Land du välsignade (Thou blessed country) (Remastered)
3:06
Tonerna (Remastered)
3:20
När jag för mig själv i mörka skogen går (When I walk alone) (Remastered)
2:47
Bland skogens höga furustammar (Among the high fir-trees)
1:54
Säv, säv susa (Sigh, Sigh, Sedges)
2:43
Demanten på marssnön (Diamonds on the March snow)
3:36
Sverige (Sweden) (Remastered)
3:19
Trollsjön (The enchanted lake) (Remastered)
4:45
Aftonstämning (Evening mood) (Remastered)
2:25
Jag längtar dig (I long for you)
2:15
Så tag mitt hjärta (Take my heart)
3:54
Kung Heimer och Aslög (King Heimer and Aslog)
7:19