Yev O Phe

Yev O Phe

12 Songs
Release Date
Ov Tu Keghetseeg
Anoush Hayrenik
Sareri Hovin Mernem
Ailoughs
Yar Ko Parag Boyin Mernem
Hars Em Gnoom
Mekhagner
Ayn Kisher
Mardigi Yerke
Noubar Noubar
Hars Em Gnoom (instrumental)