Birhatin Vol. 2

Birhatin Vol. 2

9 Songs
Release Date
Xozi Mirbam
Birin Yara Min
Cihe Me Le Evin Kiri
Disa Birhatinet Di
Tu Ketiye Dile Min
Xozika Te Zaniba
Ke Ez U To
Demge Tililiya