Please check your internet connection...

钢铁年代 电视剧原声配乐

35 Songs

|

2018

More
 
悲惨的命运
孟可
2:08
2:08
不安
孟可
1:16
1:16
不祥之兆
孟可
0:44
0:44
成功的喜悦(炼钢成功)
孟可
2:11
2:11
厄运来临
孟可
0:45
0:45
钢的年代
孟可
2:31
2:31
钢铁的年代(片头音乐)
孟可
2:07
2:07
革命的理想
孟可
1:16
1:16
海的那一边(铃木加代)
孟可
3:07
3:07
呼吸
孟可
1:49
1:49
加代的抗争
孟可
2:30
2:30
浪漫爱情
孟可
2:21
2:21
理想与信念
孟可
2:32
2:32
炼钢炉下的华尔兹
孟可
1:45
1:45
麦草的宿命
孟可
2:52
2:52
麦草主题
孟可
1:49
1:49
命运
孟可
2:30
2:30
命运的启示
孟可
0:32
0:32
命运的玩笑
孟可
1:47
1:47
内心的祈祷
孟可
1:42
1:42
能喝酒的谢廖沙
孟可
3:04
3:04
平凡的生活
孟可
2:45
2:45
青春
孟可
1:16
1:16
倾诉
孟可
1:46
1:46
热心协助(苏联专家)
孟可
2:36
2:36
尚铁龙与加代
孟可
0:40
0:40
生命的拷问
孟可
2:40
2:40
思绪波澜
孟可
0:38
0:38
琐事
孟可
1:57
1:57
天各一方(铃木加代)
孟可
1:30
1:30
铁的年代
孟可
1:49
1:49
危险逼近
孟可
2:05
2:05
我的爱情(尚铁龙)
孟可
1:11
1:11
战争
孟可
0:42
0:42
阵亡通知书
孟可
1:21
1:21