Karaindrou: Tous des oiseaux

Karaindrou: Tous des oiseaux

22 Songs
Release Date
Karaindrou: The Dark Secret
Karaindrou: David's Dream
Karaindrou: Towards the Unknown
Karaindrou: Lament
Karaindrou: Je ne me consolerai jamais
Karaindrou: Mitra’s Theme - Walking in Tehran
Karaindrou: Reconciliation Theme (Var.)
Karaindrou: Mitra’s Theme (Var.)
Karaindrou: Captured Heart
Karaindrou: Love’s First Call