Mrityu Nai Achhe Pran

Mrityu Nai Achhe Pran

14 Songs
Release Date
Samyabadi (Recitation)
Mrityu Nai Achhe Pran On Kazi Nazrul Islam (Narration)
Bidrohi (Recitation)
Dhumketur Path Ki (Narration)
Manabatahin Bharat
Mandir Masjid (Recitation)
Tiki O Tupi
Punthir Bidhan Jaak Pure
Bharater Dui Nayan Tara
Bhaiyer Dore Bhai Kende Jay
Amra Bharat E Manchitrer Bharatbarso (Recitation)
Mrityu Nai Nai Dukkha
Tiki O Tupi Mrityu Nai Bharater Dui (Recitation)