Compil Raï Live

Compil Raï Live

10 Songs
Release Date
Katrat aliha m2abraj (Live)
Ya chbabj (Live)
Hia li gabratni (Live)
Fibali ntai (Live)
Nedrab Baida (Live)
Megouani (Live)
Nessianek machi sahel (Live)
Haway haway (Live)
La mafia (Live)
Way way (Live)