Varnams

Varnams

22
Songs
2:36:39
Duration
Release Date
More
 
Nenarunci- Dhanyasi - Khanda Ata
6:05
Senthil Vazh - Hamir Kalyani - Adi
7:23
Parvati Nayaka - Mohanam - Misra Tripta
4:43
Vanajaksha - Ritigowlai - Khanda Ata
6:59
Valaci Vacci - Navaragamalika - Adi
4:48
Sami Ninne Kori - Sriragam - Adi
7:29
Sami Nine (Padavarnam) - Yadukulakambhoji - Adi
9:46
Calamela - Sankarabharanam - Ata Talam
11:16
Kanakangi - Todi - Ata Talam
7:16
Vanajakshi - Varali - Chatusra Ata
5:41
Chalame - Nattakurunji - Adi
6:34
Sarasuda - Saveri - Adi
5:50
Innum Enmanam ( Pada varnam) - Charukesi - Adi
6:33
Viribhoni - Bhairavi - Khanda Ata
8:52
Sarasija - Kambhoji - Ata
10:19
Eranapai - Todi - Adi
7:10
Vanajakshe -Kalyani - Adi
8:19
Intacalamu - Begada - Adi
6:16
Ento Prema - Suruti - Adi
5:35
Sami Ni Todi - Panthuvarali - Adi
7:00
Mathe - Dharu - Adi
8:58
Varnam - Kedara Gowlai - Adi
3:47