Bokusatsu Shoujo Koubou

Singles

Cocksucker War (Bokusatsu Shoujo Koubou Remix)
Bentucky Sried Khicken (feat. Bokusatsu Shoujo Koubou)