Please check your internet connection...

Khalid Al Shaikh

Khalid Al Shaikh

41.6K Followers

|

1.1M Plays

Popular Songs

Aaynaki
Khalid Al Shaikh
17:22
17:22
Eghneyat Hub
Khalid Al Shaikh
13:09
13:09
Kamanja
Khalid Al Shaikh
5:00
5:00
Awl Lila
Khalid Al Shaikh
5:01
Naam Naam
Khalid Al Shaikh
7:05
7:05

Singles

Al Mahabba Touyour
Khalid Al Shaikh
5:21