Philharmonia Orchestra, Giuseppe Sinopoli, Agnes Baltsa, Plácido Domingo, Vera Baniewicz, Juan Pons, Susanne Mentzer, Chorus of the Royal Opera House, Covent Garden & Robin Stapleton

Philharmonia Orchestra, Giuseppe Sinopoli, Agnes Baltsa, Plácido Domingo, Vera Baniewicz, Juan Pons, Susanne Mentzer, Chorus of the Royal Opera House, Covent Garden & Robin Stapleton