La Capella Reial de Catalunya & Jordi Boixade...

Singles

Narració 14: "Carta de Martí Luter a Erasme de Rotterdam" (28 de març de 1519) / Música: Psalm: A solis ortus cardine (Orgue)
Narració 16: "Carta de Martí Luter a Erasme" (15 d’abril de 1524) / Música: Psalm: Christ ist erstanden (Orgue)