Vidyadhar Vyas, vocal & Shruti Sadolikar

Vidyadhar Vyas, vocal & Shruti Sadolikar

7 Followers

|

36 Plays

Singles

Alhaiya bilaval (ft. Hariprasad Chaurasia, flute ,Buddhadev DasGupta, sarod ,Shruti Sadolikar-Katkar, vocal )
4:09
4:09
Bhatiyar (ft. Hariprasad Chaurasia, flute ,Buddhadev DasGupta, sarod ,Shruti Sadolikar-Katkar, vocal )
4:10
4:10
Bhimpalasi (ft. Hariprasad Chaurasia, flute ,Buddhadev DasGupta, sarod ,Shruti Sadolikar-Katkar, vocal )
3:41
3:41