اقاقی

اقاقی

آدول ماز
از بس که سفر رفته
اسم
امشب شب مهتابه
آی بانو
ای گل نازم
ای يار ای يار
ای يار شيرازی
اين دل ديوونه
بچگيامو ياد من مياره
بنفشه بنفشه
بهار اومد دوباره
بوشو بوشو
پرسون پرسون
جمال قدو
چشم بلوطی
چو آن ابری
حاجی فيروز
حمومی
خاطرخواه
دختر بويراحمدی
دختر چوپون
دختر مشرقی
در فکر تو بودم
دلبر
دوست دارم
دوسش دارم فراوون
رشيد خان
رفتم که رفتم
زيبا پرستی
سر تا پات قشنگه
شاه چراغ
شاه دوماد
شب بود بيابان بود
شب چهارشنبه سال
شکوفه ميرقصد از باد بهاری
شيرازی
صنما
عروس آسمون
عزيزم سوزه
عشق تو مثل طاق بلوره
عطر شکوفه داری
قد بلند
قد و بالای تو رعنا رو بنازم
کاکو
کبوتر
کج کلاه خان
کلاغا
گرگ و بره
گل آفتابگردون
گل بسر عروس
گل پری جون
گلی از شهر شيراز
لبت بخنده
ليلا
محلی شيرازی
مهمان
ميرزا ماشالا
هرکی شاده
يار گلم
يار مهربون
يارم مشکل پسنده