ជាតិនេះខុសហើយ

ជាតិនេះខុសហើយ

មិនឆ្ងាញ់មិនយកលុយទេ
ខ្ញុំច្រៀងនាងរាំ
ចិត្តខ្លាចចិត្ត
អ្នកណាស្នេហ៍ជាងអ្នកណា
ស្រណោះអូនផង
ភួមិថ្មីជីវិតថ្មី (feat. That Samnang & Sim Touch)
ឱ្យតែព្រមស្នេហ៍ (feat. Sinn Sisamouth)
គុយទាវឆ្ងាញ់ (feat. That Samnang)
តិចគេតិចខ្ញុំ
ផ្ការីកលើសក់ (feat. Sim Touch)
ទឹកភ្នែកលើអក្ខរា
ស្រឡាញ់អូនណាស់
ពលទោអភ័ព្វ
ជំនោរត្រជាក់ (feat. Sinn Sisamouth)
អាកេយាយអាំ
ថ្ពាល់អើយក្រអូបម្លេះ (feat. Sinn Sisamouth)