Phút giáng sinh (feat. Hà lê, Phù vạn nam hương & Jc Hưng)

Phút giáng sinh (feat. Hà lê, Phù vạn nam hươ...

Hạnh phúc khi anh có em
Đông cuối (feat. Hà lê & Kay Trần)
Đông cuối (beat)