Biết Đâu Nguồn Cội (feat. marzuz)

Biết Đâu Nguồn Cội (feat. marzuz)

Tuổi Đá Buồn (feat. Hà Lê)
Tôi Ru Em Ngủ (feat. Kỳ Kỳ)
Còn Mãi Tìm Nhau (feat. Trần Thu Hà)
Dấu Chân Địa Đàng (feat. Trần Thu Hà)
Rồi Như Đá Ngây Ngô (feat. Trần Thu Hà)
Ru Ta Ngậm Ngùi (feat. Tùng Dương)
Cát Bụi (feat. Tùng Dương)
Ru Đời Đi Nhé (feat. Tùng Dương)
Nghe Những Tàn Phai (feat. Tùng Dương)
Phôi Pha (feat. Thanh Lam)
Em Hãy Ngủ Đi (feat. Thanh Lam)
Tiến Thoái Lưỡng Nan (feat. Thanh Lam)
Ở Trọ (feat. Hà Lê & marzuz)
Mưa Hồng (feat. Trần Thu Hà & Thanh Lam)
Để Gió Cuốn Đi (feat. Thanh Lam & Trần Thu Hà)
Gọi Tên Bốn Mùa (feat. Thanh Lam, Trần Thu Hà, marzuz & Kỳ Kỳ)
Hãy Yêu Nhau Đi (feat. Trần Thu Hà, Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Lê, marzuz & Kỳ Kỳ)