Wszystko robisz źle tylko sobie dobrze

Wszystko robisz źle tylko sobie dobrze

Diabeł się nie zmienia to on zmienia ciebie
Diabeł tkwi w szczegółach