Kiniun De (feat. Wole Isaiah)

Kiniun De (feat. Wole Isaiah)