Ndinokutsotsonya (feat. Horror)

Ndinokutsotsonya (feat. Horror)

Chipatten chekwedu (feat. Ally D)
Eyes Pan Di Price (feat. Avilian)
zvinoda kushinga (feat. Fruitman)
Ndinobvira Kunge Moto (feat. Widget)
Senorita (feat. Shakie Tea)