Đâu Ai Biết Được

Đâu Ai Biết Được

Nước Mắt Sau Nụ Cười
Nước Mắt Sau Nụ Cười (Instrumental)
Anh Không Là Tất Cả (Instrumental)
Bao Lâu Anh Cũng Đợi (Instrumental)
Chỉ Là Quá Khứ (Instrumental)
Đâu Ai Biết Được (Instrumental)