Galbi walfha / ڭلبي والفها

Galbi walfha / ڭلبي والفها

1 Play
Jabha fi rohah / جابها في روحه
Sbab mardi / اسباب مرضي
Yak laacheq mahoch zaaqa / ياك العشق ماهوش ازعقة
Zine lakhsayal / زين الخصايل
Dabliti galbi / دبليتي ڭلبي