Bắt Đầu Từ Đâu Để Thành Công? - Tâm Sự Kinh Doanh #175

Bắt Đầu Từ Đâu Để Thành Công? - Tâ...

Tiên Trách Kỷ, Hậu Trách Kỷ Lần Nữa - Tâm Sự Kinh Doanh #178
Bí Quyết Vượt Qua Bế Tắc - Tâm Sự Kinh Doanh #177
Hiểu 2 Chữ Này, Sống Chất Tinh Khôn - Tâm Sự Kinh Doanh #176
Tại Sao Bạn Dễ Thất Vọng? - Tâm Sự Kinh Doanh #174
Ngày Vui Quyết Định Ngày Buồn | Tâm sự kinh doanh #173
Ai Thành Công Cũng Có Điều Này - Tâm Sự Kinh Doanh #172
Một Loại Hạnh Phúc Dễ Tìm - Tâm sự kinh doanh #171

Đợt này thu ban đêm nên giọng hơi trầm, mong cả nhà lượng thứ bỏ qua.  

Tui Thay Đổi Ra Sao, Sau Nhiều Năm Đọc Sách? - Tâm sự kinh doanh #170
Biết Nhục Là 1 Món Quà - Tâm Sự Kinh Doanh #169
Làm Sao Để Rùa Thắng Thỏ Trong Đời Thực? | Tâm Sự Kinh Doanh #168
Công Thức Thành Công - Tâm Sự Kinh Doanh #167
Một Cách Để Giỏi Hơn Nhiều - Tâm Sự Kinh Doanh #166
Bài Học Suốt Đời Không Được Quên - Tâm Sự Kinh Doanh #165
Bịnh BB - Tâm Sự Kinh Doanh #164
Đi Học Và Được Trả Tiền - Tâm Sự Kinh Doanh #163
Biết Sợ Là Tốt - Tâm Sự Kinh Doanh #162
Cái Gì Có Trước Thành Công? - Tâm Sự Kinh Doanh #161
Cách Làm Người Tốt - Tâm Sự Kinh Doanh #160
Nói Tiếp Về Việc "Ta Không Giỏi Như Mình Nghĩ" - Tâm Sự Kinh Doanh #159
Một Điều Bắt Buộc Phải Biết - Tâm Sự Kinh Doanh #158
Nhìn Vào Sự Thật Mà Sống - Tâm Sự Kinh Doanh #157
Dừng Những Cố Gắng Vô Nghĩa - Tâm Sự Kinh Doanh #156
Ai Rồi Cũng Tốt, Nếu Như... - Tâm Sự Kinh Doanh #155
Một Cách Kiếm Nhiều Tiền Hơn - Tâm Sự Kinh Doanh #154
Cuộc Đời Là Những Bữa Tiệc - Tâm Sự Kinh Doanh #153
Thái Độ Khi Đương Đầu Với Thất Bại - Tâm Sự Kinh Doanh #152
Niềm Tin Của Tui Bị Sai, Còn Của Bạn Thì Bị Trật Lất :) - Tâm Sự Kinh Doanh #151
Làm Sao Để Có Tương Lai Tốt Hơn? - Tâm Sự Kinh Doanh #150
Làm Sao Để Có Tầm Nhìn? - Tâm Sự Kinh Doanh #149
Công Bằng - Tâm Sự Kinh Doanh #148
Weekly Motivation by Ben Lionel Scott
TED Talks Daily
The Mindset Mentor
Anything Goes with Emma Chamberlain
E
Stories Of The Soul Podcast
أبونا داود لمعي
VIEWS with David Dobrik & Jason Nash
E
On Purpose with Jay Shetty
The No Good Podcast