Daye' Fiyyi Chebbaki (ft. Nisrine Abi Samra)

Daye' Fiyyi Chebbaki (ft. Nisrine Abi Samra)

1,746
Likes
70K
Plays
3:32
Duration
Release Date
More
 

More from "Ya Zaman" album

Ya Zaman
4:17
Jazr W Mad
3:42
Law Fiyyi Tir
3:54
Soti Hareb Menni (ft. Lobna Noomen)
3:33
Khalasna Ba'a
3:08
Ya Omr Lma Natarni
3:52
Min Elli Al
5:15
Beyrouth
3:40
Ya Achikata Lwardi
4:42
Ghayyer Lawn Ouyounak
3:30
Ya Omr Lma Natarni (Alternative Version)
4:33

Recommended Songs

Chbabik
3:00
Chou Ma Sar
2:54
Intal Hala
2:57
Alit W Damaa Baayna
3:38
Ne Me Quitte Pas (Live at Byblos)
5:26
Nasi
3:44
Ya Hayet
3:35
Men Shou Bteshki Beirut
3:38
IlKul 3am Bitjawaz
3:06
Bentizarak
4:29
Tal El Amar
3:46
Min Ghairak
4:23
Atamanna
3:56