Please check your internet connection...

Shanti Garau Prabhu

6:44

.

2017

More from "Adhyatma" album

Katti Mitho Banshiko Dhuna
4:47
Phool Jastai Bhagawan
5:39
Ram Bhaju Ya Shyam
5:49
Shanti Garau Prabhu
6:44
Maanko Mailo Dhoyara
5:27
Charanama Sharda
5:46
Prem Bhaktiko
5:35
Yata Dhanako Maya
5:14