Shanti Garau Prabhu

Shanti Garau Prabhu

More from "Adhyatma" album

Katti Mitho Banshiko Dhuna
Phool Jastai Bhagawan
Ram Bhaju Ya Shyam
Maanko Mailo Dhoyara
Charanama Sharda
Yata Dhanako Maya