Please check your internet connection...

Nach Yakhsith Worino

5:56

.

2018

More from "Wadji Darayino" album

Khsagh Achak Zaragh
5:31
Yiwdayid Rakhbar Anach
5:28
Maalik Idayi Tghir
5:48
Nach Kik Ghaachagh
5:54
Wadji Darayino
6:00
Nach Yakhsith Worino
5:56