Jenkins: Cantus - Song Of Tears
Jenkins: Chorale I (Za Ma Ba)
Jenkins: Cantus - Song Of The Spirit
Jenkins: Chorale II (Roosh Ka Ma)
Jenkins: Cantus - Song Of The Trinity
Jenkins: Chorale III (Vocalise)
Jenkins: Cantus - Song Of The Odyssey
Jenkins: Cantus - Song Of The Plains
Jenkins: Chorale IV (Arama IVI)
Jenkins: Cantus - Song Of Invocation
Jenkins: Chorale VI (Sol Fa)/Cantus - Song Of Aeolus
Jenkins: Chorale VII (A Ma Ka Ma)