Pa Ta Mayana Yam

Pa Ta Mayana Yam

Song
Artist
Albums
Ashna Watan Ta Rasha
Khowaga Khobona Me Bailale
Khudaye De Zama Da Las Bangre Ka
Pama De Tula Zindage Krala Bekhowanda
Sanga Ba Woze Da Zarge Janana
Ta Che Ye Tale Bal Watan Ta