Guldgrävarsång

Guldgrävarsång

Song
Artist
Albums
Hans hand i min
De komma från öst och väst
Jag har hört om en stad ovan molnen
Jag ska gå genom tysta skyar
Lilla stjärna
Där som rosor aldrig dör
Jag har hört om ett land
Jesus talar om en boning
När du går över floden