Yr Emyn Tri-Sanctaidd

Yr Emyn Tri-Sanctaidd

Song
Artist
Albums
Y Drawslef Gyntaf: Salm 102 (103)
Yr Ail Drawslef - Salm 145 (146) Ac Unig-Genedledig Fab
Y Drydedd Drawslef: Y Gwynfydau
Y Fynedfa Fach: Deuwch, Addolwn
Procimen & 'Yr Apostol'
Litani Dros Y Rhai A Hunodd
Litani Deisyfiad A'r 'Tangnefedd'
Coffâd Yr Esgobion Hyd At Weddi'r Arglwydd
Gweddi'r Arglwydd Hyd At Adnod Y Cymun
Gwelsom Y Gwir Oleuni & Llanwer Ein Genau
Litani Diolchgarwch A'r Weddi Y Tu Ôl I'r Amfon
Cwblhad Yr Offeren Ddwyfol