Koçber

Koçber

Sê Şarin Lê Digîrîn
Navê Te Azad E
Bîye Bîye
Karwan / Lê Meyrê / Karwan / Lê Û Lê Lê
Çîyayê Gabarê