Της ομορφιάς προσκυνητής

Της ομορφιάς προσκυνητής