FREE (feat. Kobii Star)
e

FREE (feat. Kobii Star)

ANXIOUS
E
8pm (feat. guardin & 9tails)
Partna In Crime (P.I.C.)
E
Feel It Coming
E
Pride
E
Fireflies (Outro)
E
I'm Sorry
E
who do you run to?
E
I'm in Real Big Trouble
E
Risky (feat. Kevin Kazi)
E
CAROUSEL
E
please don't shoot
E
Homicide (feat. Powfu)
E
You Don't Love Me (feat. Juice Wrld)
E