ฉันเอง.. นี่ไง (It's me)

ฉันเอง.. นี่ไง (It's me)