Gon goveda Maro

Gon goveda Maro

Kuco moja zakljucana zicom
Gusle u tudjini
Oj Milice imas li senice
Ima jedna zemlja na Balkanu
Posla je djevojka za goru zelenu
Oj Satoru ti planino stara
Bukovacka rugalica
Mala moja sa kamena zmijo