Minas de Sal (feat. gamanobeat & Di$ney)

Minas de Sal (feat. gamanobeat & Di$ney)

Altares (feat. gamanobeat & Di$ney)
Incêndios e Novelas (feat. gamanobeat & Di$ney)
Discos de Sol (Interlúdio 1) [feat. gamanobeat & Di$ney]
Raiz Queimada (feat. gamanobeat & Di$ney)
Furta Cor (Interlúdio 2) [feat. gamanobeat & Di$ney]
Terra Molhada (feat. gamanobeat & Di$ney)